#1 2012-12-28 01:02:49

Gibki
Użytkownik

PTU nie chce zapłacić

PTU nie chce mi zapłacić odszkodowania na podstawie dostarczonego oświadczenia sprawcy kolizji, twierdzą że dokument jest niekompletny. Co teraz mam zrobić, jeśli nie mam możliwości skontaktowania się z osoba, która mnie walnęła.

Offline

#2 2012-12-28 23:11:15

Kersher
Użytkownik

Odp: PTU nie chce zapłacić

A czy masz stuprocentową pewność, że oświadczenie sprawcy kolizji zostało sporządzone poprawnie? Na pewno podali jakiś powód dla którego nie chcą Ci przyznać tego ubezpieczenia, może nie ma ważnych danych.

Offline

#3 2012-12-29 20:12:29

Kao
Użytkownik

Odp: PTU nie chce zapłacić

Oświadczenie sprawcy kolizji, to żadna filozofia, można to zrobić nawet na zwykłej kartce papieru, tylko ważne, aby zebrać numery polisy od gościa i jego podpis, wszystkie dane z dowodu osobistego, a nie powinno być problemu. Nie wiem o co im chodzi.

Offline

#4 2013-02-23 14:33:26

pawełek
Użytkownik

Odp: PTU nie chce zapłacić

A czy powiedzieli Ci dlaczego uważają to oświadczenie za niekompletne? Czego niby tam brakuje? Może nie ma jakiś ważnych danych i dlatego.

Offline

#5 2013-02-26 17:35:33

Krzysztof_Kawałowski
Użytkownik

Odp: PTU nie chce zapłacić

Proszę o bardziej szczegółowe określenie co to znaczy, że oświadczenie jest niekompletne? Takiego sformułowania nie znam. Nie ma wytycznych określających kompletność danego oświadczenia. Oświadczenie jest aktem woli i może być wyrażone ustanie, choć dla celów dowodowych lepiej jak jest wyrażone w formie pisemnej smile
To co proponuję to zażądać od nich podania podstawy prawnej odmowy do czego obliguje ich art. 14.3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: " Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej."
Oczywiście nie ma co liczyć, że wypłacą świadczenia na drodze postępowania polubownego a wtedy czeka Pana postępowanie sądowe, które przeprowadzi Pana sam, lub za pośrednictwem pełnomocnika takiego jak ja, lub sprzeda Pan odszkodowanie - może też takiej firmie jak moja smile

Pozdrawiam,
Krzysztof_Kawałowski

Offline

#6 2013-02-27 22:00:00

aneta.nic1
Użytkownik

Odp: PTU nie chce zapłacić

> Krzysztof_Kawałowski napisał/a:

> Proszę o bardziej szczegółowe określenie co to znaczy, że oświadczenie jest niekompletne? Takiego sformułowania nie znam. Nie ma wytycznych określających kompletność danego oświadczenia. Oświadczenie jest aktem woli i może być wyrażone ustanie, choć dla celów dowodowych lepiej jak jest wyrażone w formie pisemnej smile
To co proponuję to zażądać od nich podania podstawy prawnej odmowy do czego obliguje ich art. 14.3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: " Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej."
Oczywiście nie ma co liczyć, że wypłacą świadczenia na drodze postępowania polubownego a wtedy czeka Pana postępowanie sądowe, które przeprowadzi Pana sam, lub za pośrednictwem pełnomocnika takiego jak ja, lub sprzeda Pan odszkodowanie - może też takiej firmie jak moja smile

Pozdrawiam,
Krzysztof_Kawałowski
Niby tak ale oświadczenie powinno zawierać charakterystyczne elementy a jeżeli ich nie ma to wtedy może być uznane za błędne lub niezawierające wszystkich potrzebnych informacji.

Offline

Szybka odpowiedź

Wprowadź wiadomość i wyślij
Jesteś człowiekiem czy robotem?

Sprawdzenie czy jesteś człowiekiem czy robotem.

Stopka

Forum oparte na FluxBB